BOŻE ŚWIATEŁKA


                    ŚWIĘTO EPIFANII

                                06.01.20226 stycznia 2022 roku w naszej parafii to tradycyjnie święto małych misjonarzy. Mimo różnych przeciwności, jakie gotuje nam świat, i w tym roku udało się przygotować akcję kolędników misyjnych. Naszym działaniem objęte zostały trzy kraje: Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan. Szczególnie ten pierwszy kraj jest bliski sercu każdego Polaka. To tam przecież są groby wielu, których wiatry historii rzuciły w głąb Azji na rozkaz rosyjskich i radzieckich despotów... Aż trzy grupy kolędników opowiedziały zgromadzonym w kościele wiernym o narodzeniu Dzieciny dla każdego, o naszym obowiązku misyjnym i wewnętrznym nakazie niesienia wiary przez każdego ochrzczonego w najdalsze zakątki świata. W czasie Mszy św. o godz. 10.00 dzieci przygotowały także modlitwę powszechną, a także w strojach z różnych stron świata niosły dary na ołtarz. Było po prostu pięknie i – najważniejsze – jak zawsze!

Parafia Chrystusa Króla Wszechświata Stargard
************

Tel. 91 573 75 75

Dane kontaktowe:

73-110 Stargard
ul. J. Nowakowskiego 2

© Copyright Parafia CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 2021 /tadeuszpl/